Stäng

ASSISTANSERSÄTTNING INNEBÄR ETT SJÄLVVALT LIV PÅ JÄMLIKA VILLKOR

09.02.15

Den senaste tiden har det rapporterats mycket om fusk inom assistansersättningen. Det är lätt att tro att assistansersättningen är genomsyrad av fuskare. Men det stämmer inte. Andelen som fuskar med assistansersättning är ytterst liten. För alla andra, de nästan 16 000 personer som har assistansersättning, är ersättningen en förutsättning för att kunna leva ett självvalt liv på jämlika villkor.

Läs mer..

Källa: Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA

BAMU AB har bytt namn till Bogruppen LSS Uppsala AB

Vidare till Bogruppen LSS Uppsala AB →
X