Stäng

FÖRÄNDRAD ASSISTANSERSÄTTNING

21.02.15

Uppdraget har varit att se över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och att föreslå en mer ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syftet som det beskrivs i direktiven är att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen.

Läs mer..

BAMU AB har bytt namn till Bogruppen LSS Uppsala AB

Vidare till Bogruppen LSS Uppsala AB →
X