Om oss

Bamu - bo som du vill

Vi erbjuder anpassat gruppboende som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Gruppboende där varje människa är unik

Företaget grundades 2013 som personalägt bolag under namnet BAMU Uppsala AB. Vi är ett företag som arbetar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Idag driver vi på uppdrag av kommunen nio gruppbostäder i Uppsala. Bamu ingår som ett av åtta självständiga bolag i Livihopgruppen som arbetar med omsorgsverksamhet över hela Sverige, främst inom LSS. Livihopgruppen har som ambition att vara det ledande assistansbolaget i Sverige. I nuläget är Livihopgruppen Sveriges åttonde största anordnaren av personlig assistans till kunder med funktionsnedsättning.

Om du vill läsa mer om Livihopgruppens ekonomi, klicka här och besök Livihopgruppens hemsida.